ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ
คำขวัญอำเภอเมืองบึงกาฬ : สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
ประวัติความเป็นมา : ในอดีตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชัยบุรี (เมืองไชยบุรี) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบํลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ โดยโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2459 โดยมี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมาเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศยกฐานะ อำเภอบึงกาฬเป็น “อำเภอเมืองบึงกาฬ” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังกล่าว อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ผู้เขียน: somsak jammee

2524: It’s Not You It’s Me Personally: 4 Dating Strategies For Shy Introverts

It’s Not You It’s Me Personally: 4 Dating Strategies For Shy Introverts

If https://datingreviewer.net/web/ you’re quite introverted and timid, meeting brand new people can be also tricker. Obviously, you most likely choose to spend some time on your own, but even the many introverted of men and women can feel lonely and need someone to talk about their life with. That you might find useful if you are quite a shy person but you want to try and meet more people in order to find your perfect life partner, here are some tips.

Take To A Dating Site

Online dating sites are superb for introverts in control because they put you. You can easily chat and commence interacting with interesting singles in LA without the need to keep your property, utilizing instant texting, and moving up to calling or movie chatting once you feel safe. Many introverted individuals discover that online dating sites is effective it gives them the chance to build up to something more compared with other options like speed dating or going out and meeting people in person for them because.

Take to a brand new Hobby

As an introvert, you can find most likely lots of hobbies which you enjoy doing all on your own, but there’s absolutely absolutely nothing wrong with getting a hobby that is social two too. Continue Reading

ICYMI: A Summary regarding the CFPB’s Payday Lending Rule

ICYMI: A Summary regarding the CFPB’s Payday Lending Rule

Pleased Friday, Compliance Friends! Final autumn, certainly one of my peers posted a weblog in regards to the PAL exemption under the CFPB’s Payday Lending Rule. To recharge your memory, the CFPB issued https://pdqtitleloans.com/title-loans-or/ your final guideline at the beginning of October 2017. This guideline is supposed to place a end from what the Bureau coined since, “payday financial obligation traps”, but as written does, affect some credit unions’ services and products. Today’s weblog will give you a level that is high of what is within the CFPB’s Payday Lending Rule.

Scope associated with Rule

Pay day loans are usually for small-dollar quantities and are also due in complete because of the debtor’s next paycheck, frequently two or a month. From some providers, they’ve been high priced, with yearly portion rates of over 300 % and even higher. As a disorder in the loan, often the debtor writes a check that is post-dated the entire stability, including charges, or allows the financial institution to electronically debit funds from their bank checking account. Continue Reading

2522: I inquired 9 expats exactly exactly what it is prefer to date an Italian. Here’s exactly just what they sa 31, 2016 By Cher 5 Comments august

I inquired 9 expats exactly exactly what it is prefer to date an Italian. Here’s exactly just what they sa 31, 2016 By Cher 5 Comments august

Therefore let’s see, there clearly was the one whoever name begins with a V, the only we never understood because my Italian had been therefore awful, the main one who took me personally to look at shores of Lake Bolsena at and the one taught me how to speak with a Tuscan accent night. Have always been We anybody that is missing?

In a nutshell, although the experiences had been both lovely and unforgettable, I’ve dated sufficient Italian guys to understand that We don’t would you like to date A italian guy. As I’ve started to grips with this particular lack that is complete of to possess a luna di miele (honeymoon) with somebody of Italian descent, we wondered what expats who’ve dated (or married! ) an Italian would need to state about this. Continue Reading

2521: As a bonus size girl in Australia i came across it tough to satisfy Aussie guys and finished up going to Hollywood to dip my toe into the deep end of this pool that is dating.

As a bonus size girl in Australia i came across it tough to satisfy Aussie guys and finished up going to Hollywood to dip my toe into the deep end of this pool that is dating.
https://www.datingranking.net/woosa-review/

“we set myself a challenge to take 50 times as a fat girl. Here is what occurred. “

Share via facebook

Share via twitter

Share via whatsapp

Share via email

I’m 18 dates deeply in my own 50 Fat Dates quest.

As an advantage size girl in Australia i discovered it hard to fulfill Aussie males and wound up going to Hollywood to dip my toe when you look at the deep end associated with the dating pool.

It worked! We wound up in a three-year relationship that has been great, we broke up and I was single again until it wasn’t and.

New Year’s Eve rolled around I happened to be considering the year ahead. My fate ended up being unavoidable. I experienced to haul myself right straight straight back in the dating horse and place a chubby leg over. The only path it was likely to happen was myself a goal, a target or had a plan if I set.

We began thinking it through, “What if i recently did one date per week? ” seems doable. “If i did so that for the i’d date 50 people. Year” That’s huge! I persuaded myself through cliches, “It’s a true figures game. You’ve surely got to kiss some frogs. A teapot is had by every lid. ”

Along with that 50 Fat Dates came to be.

Why 50 Fat Dates?

Because I’m fat (duh) and I also had been going on 50 times.

Also, because full figured dating is just a taboo, because numerous big girls (including me) have now been told they’re ‘too fat up to now, ’ out there because I wanted to find out what guys really think about dating plus size women and because I needed to put myself! Continue Reading

2520: Considering a quick payday loan? 7 Signs and symptoms of a Scam and How to get secure online pay day loans

Considering a quick payday loan? 7 Signs and symptoms of a Scam and How to get secure online pay day loans

A present poll revealed that most Canadians worry financial obligation very nearly up to they worry financial obligation. In reality, 43% reported losing rest over their funds including being with debt, devoid of sufficient cost cost savings, and planning your your retirement.

Whilst it’s normal to feel frightened, unfortuitously, fear often causes individuals to ignore glaring warning flags when coming up with a economic decision. It could frequently result in people that are ordinarily smart scammed.

And Canadians destroyed very nearly $100 million bucks in 2018 because of frauds. Some of these frauds had to do with loans. Certainly one of involving scammers only supplying loans after they’ve received an upfront repayment.

We would like you to definitely get the monetary assistance you require and deserve. Continue reading how to locate safe payday loans online and seven indications you’re being scammed.

What are Secure Online Pay Day Loans

The easiest way in order to prevent being scammed will be research thoroughly to get offline or online pay day loans that are safe. Should you need that loan, ask a close friend or member of the family to suggest a lender.

Numerous loan providers have actually well-established manufacturers. That’s a great indication you can trust them.

Don’t Trust Loan Companies that Contact You

It is also essential for you yourself to locate them. Numerous predators utilize either the snail mail and/or emails to a target naive individuals.

It’s also advisable to be skeptical of unsolicited telephone calls. In the event that you don’t recognize the amount or it is a blocked quantity, allow it to visit voicemail. By way of technology it is now easy for anybody any place in the globe to have a telephone number that seems like it is local.

You’ve been scammed, contact the Office of Consumer Affairs to report it if you do suspect. Continue Reading

2519: Attorney basic sues three online payday loan providers

Attorney basic sues three online payday loan providers

Minnesota Attorney General Lori Swanson filed three split legal actions this week against online payday lenders that made instant short-term loans on the internet to Minnesota residents that grossly surpassed the attention rates permitted under state legislation and otherwise neglected to conform to state certification guidelines and customer defenses.

The lawsuits had been filed against Eastside Lenders, LLC of Delaware; Global Payday Loan, LLC of Utah; and Jelly Roll Financial, LLC of Utah. None associated with the three businesses includes a license because of the Minnesota Department of Commerce that enables them to help make little customer loans to Minnesota residents.

All three businesses charge borrowers $30 in interest for the $100 two-week loan, which will be a 782 per cent interest rate that is annual. In addition, Eastside’s website offers loan repayment durations as quick as eight times, supplying for the annualized rate of interest on a $100 eight-day loan to be 1,368 per cent. International Payday’s website offers loan payment durations as brief as four times, supplying for the annualized rate of interest on a $100 four-day loan to be 2,737 per cent.

Attorney General Swanson and Dana Badgerow, President and CEO associated with the bbb of Minnesota and North Dakota, stated that the economy that is current led many individuals to check for instant payday loans on the net. A cash advance is a short-term, high-interest loan, usually under $500, geared towards borrowers whom require cash between paychecks. The agreement generally speaking calls for the debtor to cover the loan back in week or two, or less, once the debtor’s next paycheck comes. Continue Reading

2518: So what does the entire process of obtaining a loan that is personal like?

So what does the entire process of obtaining a loan that is personal like?

Focus on a payday alternative loan if they’re for sale in your neighborhood; the attention price is capped at 28% and therefore could be the deal that is best you will get with a poor credit rating. It is important to have already been a credit union user for one or more thirty days. In the event that neighborhood credit union does not offer PAL loans, ask if you will find just about any personal bank loan choices.

In the event that you crank up interested in bad credit loans online, make certain you’re working with a genuine business. Some online loan providers allow you to prequalify having a credit that is soft, which does not influence your credit history. The lender will do a hard credit pull if you decide to apply for the loan.

The application is completed online in most cases. an exception that is notable OneMain Financial, which allows you to use online but calls for a call to at least one of its bank branches to accomplish the mortgage. (They’re in 44 states.)

Expect you’ll see that loan origination cost of just one% to as much as 8% for the quantity you wish to borrow. Some loan providers additionally charge a software charge.

Browse the loan contract meticulously to ensure that you know very well what you’re signing. The language could be confusing, so make certain you know very well what you’re agreeing to complete.

What exactly are some flags that are red look out for?

An organization that wishes money upfront, before you’ve finalized a agreement, might be a scam.

Ensure that the loan holds a collection rate of interest (a fixed price), in place of a variable one. Continue Reading

2517: Solitary? Why Online Dating Services Might Not Be the clear answer

Solitary? Why Online Dating Services Might Not Be the clear answer

Following a breakup that is rough January, I became sad and solitary when you look at the the big apple. Valentine’s Day had been approaching, and also this city in excess of eight million individuals had been feeling oddly lonely. With a few goading from a friend — who somehow convinced me that the stigma against online dating was no longer — we joined up with OkCupid and began scanning the a large number of matches that popped up to my display.

Evidently, we ended up beingn’t alone in my own Valentine’s Day hunt that is depression-induced Prince Charming. Professionals state online dating services view an enormous traffic enhance between Christmas time and Valentine’s Day.

These sites get each month, that increase is pretty significant: Some current estimates report between 10.5 and 23.8 million unique visitors per month for two major dating sites with the number of visitors. Between 2007 and 2012, how many individuals making use of online dating services doubled, from 20 million to 40 million, and about 1 / 3rd of America’s solitary individuals took part in some form of online dating sites this past year. Continue Reading

Tinder Likes betrachten – kostenlos blank Aurum. Tinder Likes gebГјhrenfrei beobachten: dass geht’s

Tinder Likes betrachten – kostenlos blank Aurum. Tinder Likes gebГјhrenfrei beobachten: dass geht’s

Willst du deine Tinder Likes betrachten frei zu Händen unser Silver Dauerbestellung drauf begleichenEffizienz

Hinterher bist du hierbei Bingo!!

BekanntermaГџen wir aufzeigen dir drei Methoden, hinsichtlich du in 2020 fГјr NГјsse deine Tinder Likes ermitteln kannst.

Ohne indes für Ihr Premium Abo bekifft zahlen und auch dubiose Apps gebrauchen zugeknallt sollen, durch deren Indienstnahme dein Tinder Benutzerkonto nicht zugreifbar seien könnte.

Tinder Likes gratis beobachten: wirklich so geht’s

Sowie du Tinder rein der kostenlosen Veränderung nutzt , hinterher ist dir droben links sicherlich dann und wann welches verschwommene Aufnahme bei deinen Tinder Likes aufgefallen.

Bestehend wird angedeutet, dass sera einige Frauen gibt, Wafer dir Ihr Like vorhanden sehen und dich näher kennen lernen beabsichtigen. Jedoch so lange du aufwärts dasjenige Signal tippst, wirst du hierfür aufgefordert, dir welches Tinder Aurum Premium Abo drauf anschaffen, Sofern du ermitteln willst, wer dir Der Like gegeben hat.

Jeglicher lieblich nervig … ich kaukasisch.

Sera wäre in der Tat bekifft lüstern, diese Profile einfach drogenberauscht aufklären, sodass man ihnen direkt das Like retournieren konnte um auf Anhieb zu matchen.

Hingegen ist unser nebensächlich blank Premium Abonnement nicht ausgeschlossenEnergieeffizienz

Continue Reading

2515: Workplace regarding the Vermont Attorney General. You can find an increasing quantity of loan schemes impacting Vermont customers.

Workplace regarding the Vermont Attorney General. You can find an increasing quantity of loan schemes impacting Vermont customers.

Signature Loans

An ever-increasing amount of cash loan providers provide “quick loans” or “EZ cash” through the internet (or utilize spam e-mail, pop-up advertisements, or texting). Learn how to protect your self from unlawful loans.

Will there be a cost you must spend before you obtain the mortgage funds?

This kind of loan, one which requires re re payment in advance away from you just before funds that are disbursing is unlawful in Vermont. Usually do not spend anything in advance for the loan. If your lender desires you to definitely wire money prior to getting your loan, cease contact utilizing the loan provider.

Could be the lender certified to accomplish company in Vermont?

A lender operating in Vermont or lending to Vermont consumers must be licensed with the Vermont Department of Financial Regulation unless it is a federally-regulated entity. The licensure can be checked by you status of the lender online from the Department of Financial Regulation’s site. Continue Reading