386: ประชาสัมพันธ์ ความต้องการจัดซื้อจัด/จัดจ้างพัสดุ ปี ๒๕๖๐

เรียน  ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์ ความต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ แยกแต่ละรายการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเสนอราคาทราบล่วงหน้าทางเวปไซท์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ หากท่านมีความสนใจเสนอราคาในการจัดซื้อพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ท่านสามารถยื่นเสนอราคาได้ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร