570: แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในงบลักษณะงบลงทุน

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในงบลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์  http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/12/แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้างฯ.pdf