447: เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อฯโดยวิธีตกลงราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์จากงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ

ดาวโหลดเอกสาร