426: เรื่อง ขอสนับสนุน อสม. เข้าร่วมพิธีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เรียน ผอ.รพ.สต.วิศิษฐ์
ด้วยจังหวัดบึงกาฬจะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ในการนี้จึงขอการสนับสนุน อสม.ในเขตตำบลวิศิษฐ์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบNew Doc 2017-05-08
201705030935408921
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด