464: เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนยาแผนปัจจุบัน พบการปนเปื้อน
๑.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “หลินจือมิน”
๒.ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป “วันแฟน คอฟฟี่”
๓.ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จรูป “เดอะ โอที คอฟฟี่”
๔.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “บอนด์”
จึงจัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสิทธิ์ แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดาวน์โหลด