540: สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคาร

ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  เรื่อง สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคาร

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอให้สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคาร เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีหน่วยงานเป้าหมายทุกแห่ง

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเป้าหมายสำรวจข้อมูลฯดังกล่าว

เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ต่อไป

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์