587: สรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอรายงานสรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสาธารณชนรับทราบดังนี้

สรุปผลประเมิน