495: รับสมัครทุนการศึกษา โครงการ ทุนประวัติรุ่งเรือง ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาโครงการ ทุนประวัติรุ่งเรือง โดยจัดสรรทุนการศึกษามุลค่า 100,000 บาท

ประเภททุนเรียนดี ให้กับนักเรียน จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ดาวน์โหลดเอกสาร