553: มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แจ้งมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์