586: ประสัมพันธ์แผนงบประมาณหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้