729: ประชาสัมพันธ์แผนการจัดชื้อ จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดชื้อ จัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์