556: ประกาศเจตจำนงหน่วยงานคุณธรรม

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศเจตจำนงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ-ปี-61.pdf