555: บันทึกข้อมูลตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์บูรณาการเพื่อผู้สูงอายุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งบันทึกข้อมูลตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์บูรณาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลได้ทาง http://cbsbangkok.com/thaicam/alt-elderly/login   ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์