560: ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสอ.เมืองบึงกาฬขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายการรณรงค์ปลูกต้นไม้  ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่างๆ

ดาวโหลดเอกสาร