549: ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 และ 11

ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 และ 11

ตามละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์