ขอเสนอบริการการรับประกันภัยอุบัติเหตุโครงการสมาชิกและครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รอบที่ 2 เริ่มรับสัมคร 15 พฤษภาคม 2561 – 30 มิุนายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอเสนอบริการการรับประกันภัยอุบัติเหตุโครงการสมาชิกและครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รอบที่ 2 เริ่มรับสัมคร 15 พฤษภาคม 2561 – 30 มิุนายน 2561

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์