569: ขอเชิญเสนอราคา

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ท่านที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดังมารายละเอียดตามที่แนบมานี้ ดาวโหลดเอกสาร