575: ขอเชิญเสนอราคา (ครุภัณฑ์การแพทย์)

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้าง ท่านที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ที่ รพ.สต.หนองเลิง ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ดังมารายละเอียดตามที่แนบมานี้ ดาวโหลดเอกสาร