535: ขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

ขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ถนนข้าวเม่าริมโขงเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

ลายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวโหลดไฟล์