508: ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม การประชุมวิชาการ เรื่องการนอนหลับ แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม