522:ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2018/04/ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์-ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์-ประจำปี-2561.pdf