542: ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing”  ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์