538: ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าติดตั้ง Free wifi เพื่อประชาชน ใน รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าติดตั้ง Free wifi เพื่อประชาชน ใน รพ.สต.ทุกแห่ง (ตั้งแต่ 21 พ.ค. – 13 ก.ค.2561)

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์