544:ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยมูลนิธิ พอ.สว.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์”ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ในช่วงวันที่ 13 -24 กรกฏาคม 2561 ณ จังหวัด พอสว. 59 จังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมได้ที่ www.pmmv.or.th
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์