539: ขอความร่วมมือแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งให้ระมัดระวังการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย

แจ้งผู้เตือนผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจการในช่วงฤดูร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกู้ภัยของหน่วยงานท้องถิ่น

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์