489: ขอความร่วมมือดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร