551: การสรรหาสุดยอดส้วม ปี 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แจ้งการสรรหาสุดยอดส้วม ปี 2560 ระดับเขต / ระดับประเทศ ส่งใบสมัครที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัยภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์