536:การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e – Payment

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านบัญชีธนาคารให้ครบถ้วน

ตามลายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์